header

Společnost Práce invalidů s.r.o. jsme založili v roce 2004. Specializujeme se na problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1. až 3. stupně invalidity a osob se zdravotním znevýhodněním. Zdravotní handicap našich zaměstnanců neznamená sníženou ani omezenou pracovní výkonnost. Naším cílem je integrovat, vzdělávat a poskytovat pracovní příležitost lidem ohroženým na trhu práce.

Analýzou potřeby pracovního místa a pečlivým výběrem vhodného kandidáta dokážeme zajistit potřeby klientů. Součástí naší nabídky je mimo konkrétních služeb také poradenství a rešení zákonné povinnosti dle §81 zák. č. 435/2004 Sb.. Ten ukládá povinnost zaměstnavatelům s více než 25 zamestnanci splnit 4% povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením.

footer